IGS University of Twente

Vacature Veiligheidregio Twente

Vacature

Twente Safety and Security (TS&S)

Twente bouwt aan haar ambitie van innovatie Regio op het gebied van veiligheid.

TS&S is een nieuw samenwerkingsverband van de Twentse gemeenten, Veiligheidsregio Twente (VRT), Saxion Hogescholen, Universiteit Twente (UT), TNO, Instituut Fysieke Veiligheid (IFV), Thales en andere bedrijven. Namens dit Triple helix-consortium zoekt de VRT zo spoedig mogelijk een Programmamanager voor ruim 0,4 fte.

TS&S opereert nationaal en werkt aan innovatieve veiligheidsoplossingen die zowel nationaal als internationaal de toon gaan zetten. Samen met de the Hague Security Delta (HSD), Brainport Eindhoven/Tilburg en andere partijen. De gezamenlijke agenda ligt al klaar. Voor de uitvoering zijn nationale en Europese fondsen beschikbaar en moeten middelen beschikbaar gesteld worden.

Je bent de programmamanager die we zoeken als je initiatief neemt, kansen benut, een groot netwerk hebt en stuurt op resultaat. Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering van het programma dat bestaat uit drie inhoudelijke en twee economische deelprogramma’s. TS&S moet onderdeel worden van de gezamenlijke agenda van HSD en partners. Voor Twente Safety and Security zoeken we per direct een:

Programmamanager Twente Safety and Security

20 uur per week – tijdelijk tot 2015

Functie-inhoud/taken

De programmamanager zal gemiddeld 1 dag per week in Den Haag zijn en 1 dag in Twente om de volgende werkzaamheden uit te voeren:

§

de samenwerkingsovereenkomst tussen Twente en HSD voor te bereiden in goed overleg met betrokkenen zoals ministeries (VenJ en EZ);

§

een jaarplan voor 2013-2014 voor TS&S opstellen met bijbehorende financiële paragraaf;

§

het belang van TS&S uitdragen en ervoor zorgdragen dat het jaarplan is ingebed in de gezamenlijke agenda van de HSD en partners;

§

het maken van verbindingen tussen inhoudelijke en economische programma’s van TS&S, HSD en partners en er op toezien dat beoogde resultaten bereikt worden;

§

de Twentse inbreng in nationale en internationale subsidieaanvragen bevorderen en bewaken en tenminste nader te bepalen financiële middelen zeker te stellen voor TS&S;

§

de vergaderingen van de stuurgroep, adviesgroep en de deelprogramma managers voorbereiden;

§

de vergaderingen van de Board, Executive Committee en Office van de HSD voorbereiden en Twentse deelnemers aan deze vergaderingen adviseren;

Functie-eisen

§

academisch werk- en denkniveau;

§

aantoonbare en recente ervaring met strategisch en tactisch programmamanagement, bij voorkeur in het domein veiligheid;

§

aantoonbare ervaring met uitwerken businesscases in publiek – privaat veiligheidsdomein;

§

aantoonbare ervaring met financiële kaders en randvoorwaarden bij aanvragen en doelmatig toepassen van subsidies voor kennis- en innovatieprogramma’s;

§

ruime ervaring in het opbouwen en onderhouden van netwerken met stakeholders op Europees, nationaal en regionaal niveau;

Aanstelling en salaris

Het betreft een tijdelijk dienstverband tot 2015. Detachering vanuit je huidige werkgever behoort tot de mogelijkheden. Het salaris wordt afhankelijk van kennis en ervaring nader overeengekomen.

Sollicitatie

Informatie over de functie kun je krijgen bij Herman Meuleman, secretaris VRT, 088 256 8007. Nadere informatie over de procedure kun je verkrijgen bij de servicedesk bedrijfsvoering Regio Twente, 053-487 6601.

Reageert uiterlijk 1 november a.s. door gebruik te maken van onderstaande "solliciteer" knop. Op het sollicitatieformulier dat zich vervolgens opent kunt je je persoonlijke gegevens invullen. Je brief met pasfoto, inclusief CV kun je uploaden.