Campagne-informatie

Universiteit Twente

De Universiteit Twente is een ondernemende research universiteit met bijna 10.000 studenten, ruim 700 PhD’s en bijna 3.000 medewerkers.  De Universiteit Twente is excellent in bio, nano en ITC. De universiteit is uniek op combinaties tussen deze disciplines onderling en op combinaties van deze disciplines met gedrags- en maatschappijwetenschappen. Van meet af aan heeft de UT zich op het standpunt gesteld dat je maatschappelijke problemen alleen kunt oplossen via een multidisciplinaire aanpak. waarbij technologie-ontwikkeling hand in hand gaat met het bestuderen van de maatschappelijke effecten van het gebruik van die technologie. Dit heeft geleid tot een uniek profiel in Nederland: High Tech, Human Touch.

De Universiteit Twente is dé ondernemende universiteit. Met meer dan 900 spin-offs zijn we de universiteit met de meeste spin-offs in Europa. Ook werkt de universiteit op alle fronten nauw samen met het bedrijfsleven. Dat zijn we moreel verplicht: een verbond van bedrijven en overheden stond in de jaren vijftig aan de wieg van deze universiteit. We hebben onze ‘stichters’ niet teleurgesteld. De UT behoort volgens de rankings tot de 1% beste universiteiten ter wereld. Daarnaast is de UT door Elsevier uitgeroepen tot de meest ondernemende universiteit van Nederland. Samen met Kennispark realiseert de universiteit duizenden banen in Twente. En uiteraard beschikt de universiteit over een wereldwijd netwerk waarin ze participeert met de beste kennisinstellingen, laboratoria en bedrijven ‘all over the world”.

Onze ambitie is om de beste ondernemende universiteit van Europa te worden en om op onze kernthema’s de beste studenten en hoogleraren vanuit de hele wereld naar Twente te halen. Op die manier willen wij onze bijdrage leveren aan de grote maatschappelijke uitdagingen van deze tijd.