Campagne-informatie

Maak het verschil

De gezondheidszorg staat voor grote uitdagingen. De toenemende vergrijzing betekent dat steeds meer mensen zorg nodig hebben. Ook het type zorg verandert. De samenleving krijgt te maken met een groeiende groep oudere mensen, die een grotere kans hebben op (meerdere) chronische aandoeningen.

Tegelijkertijd zien we dat de verwachtingen ten aanzien van zorgverlening stijgen. Mensen zijn beter geïnformeerd, hoger opgeleid, zelfstandiger en mondiger dan voorheen. Dit alles roept vragen op over de inrichting en de betaalbaarheid van de gezondheidszorg in de toekomst. De Universiteit Twente heeft hierin een belangrijke maatschappelijke opdracht te vervullen. Dat hoort bij dé ondernemende universiteit, die voortdurend anticipeert en snel en adequaat reageert op vragen en veranderingen in haar omgeving. We werken nauw samen met bedrijfsleven en kennisinstellingen voor baanbrekend onderzoek, dat vernieuwende, toepasbare kennis moet opleveren. Op het terrein van de gezondheidszorg gebeurt dat met de Universitaire Medische Centra en topklinische ziekenhuizen. Zo kunnen we technologische doorbraken realiseren voor patiënten. Onze beste onderzoekers werken aan het front van de technologische en medische ontwikkelingen. Het betekent dat de waarde van hun bijdrage zich vaak nog moet bewijzen. Niettemin is hun onderzoek een cruciale stap op weg naar een doorbraak. We zoeken visionairs die net als wij geloven in de technologische ontwikkelingen waaraan we als universiteit werken. Partijen die ons financieel willen ondersteunen bij het uitvoeren van onze maatschappelijke opdracht. Uw gezondheid, onze technologie. Dat is het thema van onze campagne. Samen met u hopen we vooruitgang te boeken in de komende omslag van ziektebestrijding naar preventie en persoonlijke zorg. De patiënt staat daarbij centraal. De technologie van onze onderzoekers maakt het mogelijk. Maar zij hebben daarvoor uw steun nodig. Uw persoonlijk initiatief kan het verschil gaan maken. Help ons de volgende stap te zetten in baanbrekend onderzoek. Voor uw gezondheid en die van de mensen om u heen.

Victor van der Chijs

Voorzitter College van Bestuur Universiteit Twente