Campagne-informatie

Gift-mogelijkheden

Er zijn verschillende manieren om een financiële bijdrage aan de campagne te leveren. In het algemeen kan dat al bij een gift vanaf € 25.000.

EENMALIGE GIFT

Een eenmalige gift is bijzonder welkom. Schenkingen zijn fiscaal aftrekbaar, binnen de daarvoor geldende regels. 

PERIODIEKE SCHENKING

Het is ook mogelijk om een schenking over een periode van enkele jaren te spreiden. Met een periodieke schenking  is sprake van maximaal belastingvoordeel.

FONDS OP NAAM

Door de oprichting van een Fonds op Naam kunt u zelf naam en doelstelling van het fonds bepalen en maximaal een persoonlijke betrokkenheid bij een onderzoek creëren.

LEGAAT OF ERFSTELLING

U kunt ook een gift opnemen in een testament. Dat kan via een legaat (een vast bedrag) of via een erfstelling (een percentage van de totale nalatenschap).

 

Uw gift wordt ontvangen, beheerd en uitgegeven via het Universiteitsfonds Twente. Het Universiteitsfonds Twente is een Algemeen Nut Beogende Instelling  (ANBI). Dat betekent dat over donaties geen schenk- of erfbelasting betaald hoeft te worden. Hierdoor komen giften vrijwel volledig ten gunste van de geselecteerde doelen en biedt het fonds de schenker maximale fiscale voordelen.