Campagne-informatie

Fundraising
Committee

Lef en betrokkenheid is nodig om de Universiteit Twente te ondersteunen in haar ambities. Het Fundraising Committee zet zich daar samen met het Universiteitsfonds Twente voor in.

Gezondheid gerelateerd onderzoek, ook bij de Universiteit Twente, wordt begrensd door de financiële mogelijkheden. Voortdurend moeten keuzes worden gemaakt. Het gevolg is dat doorbraaktechnologieën niet altijd tot volwaardige producten uitontwikkeld kunnen worden. Het vergaren van financiële middelen is dan ook letterlijk van levensbelang om nieuwe onderzoeken op te starten of bestaande onderzoeken een versnelling te geven.

Het Fundraising Committee van de Universiteit Twente zet zich in om de benodigde middelen voor een aantal grensverleggende projecten op tafel te krijgen. Het team bestaat uit betrokken alumni en relaties van de UT. Mensen die hun sporen in de maatschappij hebben verdiend en geloven in de kracht van de onderzoekers van de Universiteit Twente.

Wij zijn op zoek naar mensen met diezelfde maatschappelijke betrokkenheid. Ik nodig u uit om samen met ons de uitdaging aan te gaan.


Leden Fundraising Committee

Prof.dr. Rikus Eising
Voorzitter Fundraising Committee, vm decaan Faculteit CTW, Universiteit Twente
Mr. Victor van der Chijs
Voorzitter College van Bestuur, Universiteit Twente
Ir. Jan Haars
vm CFO TNT en Klépierre
Ir. Gerard van Harten
Voorzitter Raad van Commissarissen Dow Benelux
Herman Hazewinkel RA
niet uitvoerend bestuurder div. profit en not-for-profit organisaties
Drs. Wilma van Ingen
Directeur-bestuurder Domijn
Annick van der Lof
Bestuurder/eigenaar Via Finis Invest BV
Prof.dr. Guus van Montfort
Voorzitter bestuur ActiZ
Dennis Schipper
CEO Demcon