De gezondheidszorg staat voor grote uitdagingen. De toenemende vergrijzing betekent dat steeds meer mensen zorg nodig hebben. Ook het type zorg verandert. Voortschrijdend inzicht maakt meer op het individu toegesneden zorg mogelijk. Omdat de samenleving vergrijst, is er een groeiende groep oudere mensen met een grotere kans op (meerdere) chronische aandoeningen. Tegelijkertijd zien we dat de verwachtingen ten aanzien van zorgverlening veranderen. Mensen zijn beter geïnformeerd, hoger opgeleid, zelfstandiger en mondiger dan voorheen. Kortom: de inrichting en de betaalbaarheid van de gezondheidszorg in de toekomst staan momenteel volop ter discussie.

De Universiteit Twente heeft hierin een belangrijke maatschappelijke opdracht te vervullen. Dat hoort bij ons, dé ondernemende universiteit, die voortdurend anticipeert en snel en adequaat reageert op vragen en veranderingen in haar omgeving. We werken nauw samen met bedrijfsleven en kennisinstellingen voor baanbrekend onderzoek, dat vernieuwende, toepasbare kennis moet opleveren. Op het terrein van de gezondheidszorg gebeurt dat met Universitaire Medische Centra en topklinische ziekenhuizen. We kunnen daardoor onze technologische doorbraken toepassen om betere zorg voor patiënten te realiseren.

Onze beste onderzoekers werken aan het front van de technologische en medische ontwikkelingen. Het betekent dat de waarde van hun bijdrage zich vaak nog moet bewijzen. Toch is hun onderzoek een cruciale stap op weg naar een doorbraak. We zoeken daarom visionairs die - net als wij - geloven in de technologische ontwikkelingen waaraan we als universiteit werken. Particulieren en organisaties die ons financieel willen ondersteunen bij het uitvoeren van onze maatschappelijke opdracht.

Uw gezondheid, onze technologie. Dat is het thema van onze campagne. Samen met u hopen we doorbraken te realiseren voor de gewenste omslag van ziektebestrijding naar preventie en persoonlijke zorg. Onze onderzoekers zijn al ver met het ontwikkelen van nieuwe technologieën. Maar zij kunnen het niet alleen en vragen uw steun. Uw persoonlijk initiatief kan het verschil maken voor de patiënt van straks. Met uw hulp kunnen we de volgende stap zetten in baanbrekend onderzoek. Voor uw gezondheid en die van de mensen om u heen.