Subverenigingen

untitled.jpg

 

Van nieuwsgierigheid

Via onderzoek

Tot presentatie

 

Genealogie en hulpwetenschappen van de geschiedenis

Aver, de genealogische vereniging van de UT-Kring, biedt iedereen die genealogisch geïnteresseerd is de mogelijkheid om kennis op te doen en ervaringen uit te wisselen. Hoewel de genealogische invalshoek bij Aver de belangrijkste is, houden we ons niet uitsluitend bezig met stamboomonderzoek. Aver is er ook voor de verwante gebieden, zoals wapenkunde (heraldiek), kennis van oud handschrift (paleografie), (streek)geschiedenis en sociale geschiedenis. Het verzamelen van foto’s en prentbriefkaarten, het interviewen van mensen en het bestuderen van topografische kaarten kunnen ook aan de orde komen.

2006 veenhuizen gevangenismuseum april dirk 03.JPG 2006 veenhuizen gevangenismuseum april.JPG

Bezoek aan het Gevangenismuseum in Veenhuizen in 2006

Lezingen

Van tijd tot tijd wordt een lezing over een genealogisch- of geschiedkundig onderwerp gehouden, waardoor bijvoorbeeld het leven van uw voorouders in perspectief wordt geplaatst.

Uw zult zien dat uw belangstelling voor het verleden zal gaan groeien.

Contactavonden

Op de contactavonden in Boerderij Bosch wordt de mogelijkheid geboden om eigen werk te presenteren. Een presentatie kan door overzichten, foto’s, dia’s en bewegend beeld aantrekkelijker gemaakt worden. Daarnaast worden op deze avonden in een informele sfeer ervaringen uitgewisseld.

Mededelingenblad

Er is een mededelingenblad met de naam “Avers-nieuws”.

Naast de vaste rubrieken: “Van de redactie” (mededelingen) en ”Agenda” zijn bijdragen in de vorm van (boek)besprekingen, verslaggeving van evenementen en genealogische artikelen van leden en donateurs van harte welkom.

Literatuur

Aver is geabonneerd op een groot aantal genealogische tijdschriften. Daarnaast hebben we boeken, CD’s, DVD’s en video’s.

Alles is uitleenbaar. Dit scheelt u prijzige abonnementen en maakt een aantal bezoeken aan bibliotheken en archieven overbodig.

Computer en internet

Een computer is geen vereiste maar wel een handig hulpmiddel bij de verwerking van het gevonden materiaal. Ook levert de computer ideeën voor aanpak van onderzoek en uiteindelijke presentatie via artikel, boek of internet.

Via het snelle UT-netwerk kunt u in Boerderij Bosch gratis met de Aver-PC zoeken op internet.

Ook heeft Aver een eigen webpagina met: “Werk van leden”, “Avers-nieuws” (in digitale vorm), een inventaris van het mediabezit, een agenda en links naar andere genealogische sites. Het adres van de webpagina is: www.student.utwente.nl/~aver/.

Diverse genealogische computerprogramma’s zijn tegenwoordig voorhanden.Veel van onze leden beschikken over één of meer van deze programma’s.

Lidmaatschap

Aver kent leden en donateurs. UT-kring-leden kunnen Aver-lid worden, evenals hun partners en kinderen. Het lidmaatschapsgeld is € 14. per verenigingsjaar.

Anderen kunnen Aver-donateur worden. Zij betalen € 16 per verenigingsjaar, en hebben

dezelfde rechten als de Aver-leden, met uitzondering van het stemrecht.

Vormgeving en presentatie

Ook zonder computer is een mooie presentatie mogelijk. In een bestaand of zelf ontworpen schema kunnen de familiegegevens ingevuld of gekalligrafeerd worden. Eventueel kunnen er ook nog foto’s aan worden toegevoegd.

Genealogie kan natuurlijk individueel beoefend worden. In groepsverband heeft het meerwaarde omdat het leggen en hebben van contacten bij uw onderzoek van buitengewoon belang is.

Aver heeft u iets te bieden!

Mocht u na het lezen van dit vouwblad meer willen weten, dan bent u van harte welkom in ons documentatiecentrum. Vooraf graag even bellen met het secretariaat (zie telefoonnummer hierna) voor een afspraak.

Secretariaat Aver

t.a.v. Cees van Hoogmoed

Steenbokstraat 24

7557 LG HENGELO

tel. 074-2913812

Webpagina:

http://wesp.snt.utwente.nl/~aver/tweeframes.html

Het adres van ons documentatiecentrum is:

Boerderij Bosch

Campuslaan 15

7522 NC ENSCHEDE