Leesclubs

Uit een aantal peilingen onder de leden van GEWIS zijn in de loop der jaren vier leesclubs ontstaan. De eerste leesclub is gestart in 2003, de tweede leesclub in 2005, de derde leesclub in 2008 en de vierde leesclub in 2012.

 

Het bestuur van GEWIS heeft leden die hiervoor belangstelling hadden getoond met elkaar in contact gebracht. De leesclubs opereren zelfstandig en zijn bedoeld om b.v. beurtelings bij iemand thuis een boek te bespreken.

 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van GEWIS,

telefoonnummer 053 477 0580 of per mail info@gewis.utwente.nl .