Agenda

Aan de leden van GEWIS, Enschede, 4 oktober 2016

Het bestuur van GEWIS nodigt U hierbij uit voor de

Algemene Ledenvergadering op dinsdag 18 oktober 2016

Aanvang: 14.00 uur in Boerderij Bosch, vanaf 13.45 uur is er koffie/thee

Van 14.00 tot 14.30 uur zal de heer prof.dr.ing. Dave Blank, Chief Scientific Ambassador
en Universiteitshoogleraar UT, iets vertellen over wat zijn nieuwe functie binnen de UT
inhoudt en over zijn eerste ervaringen in deze functie.

De vergadering begint om 14.30 uur