Agenda

Aan de leden van GEWIS, Enschede, 3 oktober 2014

Het bestuur van GEWIS nodigt U hierbij uit voor de
Algemene Ledenvergadering op dinsdag 21 oktober 2014 in Boerderij Bosch.

Voorafgaande aan de jaarvergadering kan worden deelgenomen aan een warme maaltijd (dagmenu) in de Faculty Club. Kosten voor eigen rekening € 17,50 per persoon plus
eventuele drankjes, af te rekenen met het personeel. Aanvang van de maaltijd 12.15 uur.

Aanmelding voor de maaltijd vóór donderdag 16 oktober bij Willemien Wallinga-de Jonge
per e-mail (activiteiten@gewis.utwente.nl) of per telefoon 053-4348144.

AANVANG 14.00 uur in Boerderij Bosch, vanaf 13.45 uur is er koffie/thee

Van 14.00 tot 14.30 uur zal de heer ir. Ron Mazier, directeur Strategie & Beleid van de UT, een inleiding verzorgen op Vision 2020:

Herijking strategie: de UT op naar 2020

·

Aanleidingen voor een herziene visie: ontwikkelingen in onze omgeving en interne situatie,

·

Kernthema’s uit de nieuwe visie: “Maatschappijgericht”, “Synergie gedreven”, “Excellent in Combinaties” en “Ondernemend en Pionierend”,

·

Reeds gestarte Vision 2020-initiatieven, zoals Design Lab en Strategisch Business Development.