ALV agenda

Aan de leden van GEWIS, Enschede, 26 september 2013

Het bestuur van GEWIS nodigt U hierbij uit voor de
Algemene Ledenvergadering op dinsdag 15 oktober 2013 in Boerderij Bosch.

Voorafgaande aan de jaarvergadering kan worden deelgenomen aan een warme maaltijd (dagmenu) in de Faculty Club. Kosten voor eigen rekening € 17,50 per persoon plus eventuele drankjes, af te rekenen met het personeel. Aanvang van de maaltijd 12.15 uur.

Aanmelding voor de maaltijd vóór donderdag 10 oktober bij Willemien Wallinga-de Jonge
per e-mail (activiteiten@gewis.utwente.nl) of per telefoon 053-4348144.

AANVANG 14.00 uur in Boerderij Bosch, vanaf 13.45 uur is er koffie/thee

Van 14.00 – 14.30 uur zal de heer prof. dr. Erwin Seydel, lid van GEWIS, een inleiding verzorgen getiteld:

De meest opwindende doorbraken

De meest opwindende doorbraken in deze eeuw zullen niet voortkomen uit de vooruitgang in de technologie -de high tech- of uit de kennis van de mens -de human touch- maar uit een dieper besef van wat het betekent mens te zijn en te leven met al die veranderingen en keuzes die je moet maken. Veel keuzes die ons leven ingrijpend kunnen veranderen, zijn kleine keuzen die gemakkelijk binnen ons bereik liggen. Het hele leven bestaat uit een massa kleine keuzen, praktische, soms pijnlijke, emotionele en rationele keuzes, die zo alles bij elkaar genomen onze grootsheid of leed bepalen. Zo terugblikkend op de afgelopen dertig jaar bij de UT, wil ik voor deze middag putten uit de vele betekenisvolle gesprekken met collega’s van de UT, overpeinzingen, mijn onderzoekingen, lezingen, en adviezen die gaan over dwingende vragen over techniek, maar vooral over het leven en werken.