Agenda ALV 16-10-2012

Aan de leden van GEWIS, Enschede, 2 oktober 2012

Het bestuur van GEWIS nodigt U hierbij uit voor de
Algemene Ledenvergadering op dinsdag 16 oktober 2012 in Boerderij Bosch.

Voorafgaande aan de jaarvergadering kan worden deelgenomen aan een warme maaltijd (dagmenu) in de Faculty Club. Kosten voor eigen rekening € 17,50 per persoon plus eventuele drankjes, af te rekenen met het personeel. Aanvang van de maaltijd: 12.30 uur.

Aanmelding voor de maaltijd vóór donderdag 11 oktober bij Willemien Wallinga-de Jonge
per e-mail (activiteiten@gewis.utwente.nl) of per telefoon 053-4348144.

AANVANG 14.00 uur in Boerderij Bosch, vanaf 13.45 uur is er koffie/thee

Van 14.00 – 14.30 uur zal de heer dr. Kees Eijkel, directeur Kennispark Twente een inleiding verzorgen.

Binnen Kennispark werken de UT en haar partners Saxion, Netwerkstad en Provincie samen om de omstandigheden voor  ondernemerschap en innovatie te bevorderen met het doel veel extra arbeidsplaatsen te genereren. Kennispark is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een internationaal voorbeeld voor andere regio's. Over de resultaten van de afgelopen periode en de plannen voor de toekomst zal Kees een korte presentatie houden, en hij zal ingaan op uw vragen en suggesties.