Aanmelden

Aanmelding lidmaatschap GEWIS

Het lidmaatschap van GEWIS staat open voor oud-personeelsleden van de UT en het ITC en/of hun partner.

De contributie per verenigingsjaar bedraagt € 12.50 per persoon.

Het lidmaatschap gaat in na uw aanmelding en betaling van de contributie op rekeningnummer NL32 INGB 0002 157 694 t.n.v. UT-Kring GEWIS, Hengelo met vermelding contributie.
De vragen die zijn aangegeven met een * zijn verplicht.