Algemene informatie UT-Kring

UT-Kring is de personeelsvereniging van de Universiteit Twente die ruim 1300 leden telt.

Zij organiseert in samenwerking met haar 9 subverengingen allerlei culturele en sportieve activiteiten voor haar leden.

de voordelen:

·

Via de Algemene Ledenvergadering heb je invloed op het beleid, het programma, de facilitering en de hoogte van de contributie en subsidies.

·

Je vergroot je netwerk fors, doordat je mensen leert kennen buiten je eigen faculteit of dienst.

·

Je kunt deelnemen aan algemene activiteiten zoals: creatieve cursussen, culturele en sportieve evenementen, zowel op landelijk nivieau als plaatselijk, denk aan OC&W- en kersttoernooi.

·

Je kunt lid worden van een van de bestaande subverenigingen zoals: tennis, voetbal, koor, genealogische vereniging, visvereniging, senioren vereniging, jeu de boules, tuinvereniging, conditietraining, bijenvereniging en de verenigingen op locatie, zg. Kernen (P&O, BI, RV, FTD-EL).

·

Je kunt een nieuwe subvereniging oprichten die na erkenning door het UT-Kring bestuur wordt gefaciliteerd, o.a. subsidie en benutten van het PV Home Boerderij Bosch.

·

Je kunt op faculteit- of dienstenniveau een zg. Kern oprichten voor b.v. gezelligheidsactiviteiten.

·

Bij een ambtsjubileum, promotie of met je afscheid van de UT, kun je recipieren in het PV Home Boerderij Bosch.

Trefpunt van de vereniging is “Boerderij Bosch”

Campuslaan 15

7522 NC Enschede

Tel. 053 – 4894071

E-mail: utkring@utwente.nl

Inloopspreekuur: ma/di/wo/do van 12.00 – 14.00 uur.

Beheerder boerderij Bosch:

E-mail: utkring@utwente.nl

WIJZIGINGEN ONDER VOORBEHOUD