Reactie op deelprojecten door T. vd Boomgaard

Reactie op opgestelde adviezen deelprojecten UR-adviescommissie ‘reorganisatie’ (besproken 30 nov 2006)

Reactie van: Thonie van den Boomgaard (CTW)

Datum: 30 november 2006

Concerndirectie “Strategie & Coördinatie” (P-deel)

·

Punten die om opheldering vragen
‘Klanten’
Is er met de klanten gesproken? Bij beleidsondersteuning ‘onderwijs’ of ‘onderzoek’ lijkt het me noodzakelijk contact te onderhouden met het beleidsveld.
‘Informatiemanagement’
Per faculteit een informatiemanager? Wat gaat dat inhouden? Opdracht was toch efficiente bedrijfsvoering?

Concerndirectie “Strategie & Coördinatie” (S-deel)

Geen aanvullend commentaar

ICT-Servicecentrum (P-deel)

·

Uitgangspunten:
“Versnipperd” geeft een negatieve associatie; komt voort uit aanbodgerichtheid van de tussenrapportage. Positief geformuleerd “de ict service staat dicht bij de klant” (vraaggerichtheid)
Wil de klant wel een helpdesk?

·

Voorziene knelpunten met korte toelichting
Te veel geredeneerd vanuit ‘aanbodgerichtheid’ en te weinig vanuit ‘vraaggerichtheid’, er is wel ‘gesproken met’ de klant, maar is er ook ‘geluisterd naar’?

·

Alternatieven
Volkomen mee eens, vooral de laatste
Aanvullend: zet veel meer stagiaires en studentassistenten in met de ondersteuning (note book service center heeft hier veel ervaring mee)

ICT-Servicecentrum (S-deel)

·

Punten die om opheldering vragen
‘Vermindering 350 pc-zaal plaatsen’ terecht punt.

Toelichting
Dit idee uit de tussenrapportage is overgenomen van CTW waarbij de nieuwe opleiding IO als eerste in 2002 de eerstejaars studenten ‘aanraden’ laptops aan te schaffen, het jaar daarop werden de eerstejaars WB studenten dit sterk aangeraden en werd evenredig het aantal pc-zaal plaatsen verminderd. Dit is een geleidelijk proces geweest gecombineerd met een didaktisch concept en de instelling van een notebookservice centre. Dit centre garandeert dat studenten die problemen hebben met hun notebook binnen een uur een reparatie krijgen of een ‘leenlaptop’ indien de aanbevolen laptop is aangeschaft. Omdat dit onderdeel is van een didactisch concept zijn de onderwijscoördinatoren (selectie laptop, toezicht op service verlening), voorlichters (aankondiging tijdens de voorlichting), opleidingsdirecteuren (aansturing medewerkers centre) etc. hier nauw bij betrokken. Kracht van het concept is locale ondersteuning en snelheid van service verlening.
Wil men dit idee centraal uitvoeren dan zullen de nodige voorzorgsmaatregelen moeten worden uitgevoerd. Het heeft bijvoorbeeld geen zin om dit concept op één locatie te laten uitvoeren en door het ‘ene’ studentoket (BOZ) te laten uitvoeren waar men niet in staat is adequaat en accuraat hierop in te spelen.

Inrichten en werkwijze P-kolom (P-deel)

Geen aanvullend commentaar

Inrichten en werkwijze P-kolom (S-deel)

Geen aanvullend commentaar

Inrichten en werkwijze F-kolom (P-deel)

Geen aanvullend commentaar

Inrichten en werkwijze F-kolom (S-deel)

Geen aanvullend commentaar

Onderwijs Service Centrum (P-deel)

Opgesteld

Onderwijs Service Centrum (S-deel)

·

Proceskwaliteit
Het is wel een duidelijk, gestructureerd, opgeschreven verhaal, maar het mist diepgang en vooral inzicht. De analyse is niet sterk en als deze wordt doorgetrokken leidt dit ertoe dat het onderwijsproces verzandt.

·

Centraal student en onderwijs informatiesysteem
Had er al mogen zijn, maar dat het er nog niet is moet geen argument voor een reorganisatie te zijn. Aanschaf, invoering etc kan beter in bestaande organisatie plaatsvinden.

Servicecentrum UB (P-deel)

Geen aanvullend commentaar

Servicecentrum UB (S-deel)

Geen aanvullend commentaar