Brief CvB Hoofdlijnennotitie indeling Stuur- en Projectgroepen

Invulling van Stuurgroep en Projectgroepen ihkv de Nota Efficiënte en Moderne Bedrijfsvoering

De Stuurgroep

-

Kees van Ast (voorzitter)

-

Kas de Vries (projectcoördinator)

-

Anja Smit (secretaris)

-

Hilco Klomp

-

Hubert Coonen

-

Rikus Eising

-

Wouter van Rossum

Projectgroep Servicecentrum ICT

-

Tom Koppen (pl)

-

Externe procesbegeleider

-

Pim Fij

-

Harm van Egmond

-

Jan Evers

Projectgroep Facilitair Bedrijf

-

Leo Frijters (interimmanager FB)

-

Cees Eijkel

-

Peter Vroegop

-

Ray Klumpert

-

Eveline Leurs

-

Marien Florijn

Projectgroep onderwijs servicecentrum

-

Externe projectleider (pl)

-

Clemens de Waal

-

Hans Punt

-

Gerrit van der Hoeven

-

Jan Beijering

Projectgroep Strategie en Coördinatie

-

Pieter Binsbergen (pl)

-

Externe begeleider

-

Arjan Brunger

-

Mirjam Luizink

-

Heleen Miedema

-

Hans Stolk

-

Sir Bakx

Optimalisatie P-kolom

-

Arjan Brunger (pl)

-

Jan Melief

-

Wim Meijerink

-

Karin Sanders

-

Jos de Bot

Optimalisatie F-kolom

-

Gerard Werger (pl)

-

Pieter Schaeffer

-

Coby van Houten

-

Clemens de Waal

Wetenschappelijke informatievoorziening en bibliotheek

-

Sir Bakx (pl)

-

Peter Daalmans

-

Jan Verberne

Inrichting facultaire Organisatie

-

Externe begeleider (Caren van Egten)

-

Paul van Loon

-

Alfred Bliek

-

Pim Fij

-

Pieter Binsbergen

Optimalisatie besluitvormings- en overlegstructuur

-

Pieter Binsbergen (pl)

-

Externe begeleider (Van Dee)

-

Leden CvB

-

Leden UMT