Verlanglijstje 3TUM – Twente (december 2005)

Verlanglijstje 3TUM – input Twente

5 december, Enschede

-

Beurzensysteem buitenlandse studenten: een eenduidig systeem aan alle 3 de TU's zodat het studeren aan alle TU's de internationale student evenveel geld kost.

-

ELO: een gemeenschappelijke Elektronische LeerOmgeving zodat de student slechts met 1 systeem hoeft om te gaan. Hieraan vastgekoppeld ook 1 systeem voor roosters, cijfers, vakinformatie, etc.

-

Minorsysteem: aan alle 3 de TU's dezelfde gedachte achter minors en de invulling ervan (omvang, verroostering). Uitwisselbaarheid tussen de 3 TU’s is een uitgangspunt.

-

Een duidelijke doorstoommatrix (met welke bachelor je welke masters kunt volgen plus eventuele voorwaarden, zoals minorkeuze) die centraal beschikbaar is en wordt bijgehouden.

-

Jaarcirkel: een gemeenschappelijke jaarcirkel die bindend is

-

Faciliteren studentenmobiliteit, door onder meer huisvesting: voorzieningen voor studenten die een of meerdere vakken aan een andere TU volgen, bijvoorbeeld een flat voor zulke studenten of en kamerruilsysteem.

-

Faciliteren docentenmobiliteit

-

Visie op onderwijs: een consistente gemeenschappelijke visie op onderwijs aan alle 3 de TU's

-

Ontwikkelen gemeenschappelijke visie op de positie van 3TU binnen de kenniseconomie inzake onderwijs en onderzoek

-

Afstemming leerstoelenplannen van de 3 TU’s.

-

Afstemming en inrichting van zwaar technische infrastructuur.