Verlanglijstje 3TU.M onderwijs (maart 2006)

Verlanglijstje 3TUM onderwijs v2

3TUM wil graag spoedige afstemming van onderwijszaken binnen 3TU teneinde de student- en docentmobiliteit te vergroten. In ieder geval zal een gemeenschappelijke visie op onderwijs hiervoor noodzakelijk zijn. Hierin kunnen zaken als een gemeenschappelijk minorsysteem, een gemeenschappelijke Elektronische LeerOmgeving of zelfs een Digitale Leer- en Werkomgeving (DLWO) worden uitgewerkt. Maar ook een gemeenschappelijke bindende jaarcirkel en een consistent beurzensysteem voor (buitenlandse) studenten staan op het verlanglijstje van 3TUM.

Goede communicatie is een belangrijke peiler voor het vergroten van de mobiliteit binnen 3TUM. Onderdeel hiervan is een duidelijke doorstroommatrix wat betreft masters maar ook wat betreft minoren. De mobiliteit van de student zal moeten worden gestimuleerd door bijvoorbeeld het aanbieden van tijdelijke huisvesting aan studenten die een periode in een andere stad gaan studeren en het opzetten van een kamerruilsysteem. Voor docenten zal ook moeten worden gewerkt aan bijvoorbeeld overnachtingsvoorzieningen.