Zittingen Centraal Stembureau 2015

Datum

Tijdstip

Onderwerp

donderdag 22 januari

10.00 uur

Vaststellen peildatum Spiegel 301

donderdag 5 maart

09.00 uur

Vaststellen kiezersregister Spiegel 301

dinsdag 17 maart

09.00 uur

Beslissing CSB op verzoek om verbetering kiezersregister

donderdag 9 april

09.00 uur

Onderzoek kandidatenlijsten

donderdag 16 april

09.00 uur

Beslissing CSB geldigheid kandidatenlijsten

donderdag 7 mei

09.00 uur

Vaststellen verzamellijsten

vrijdag 5 juni

17.00 uur

Openbaarmaking verkiezingsuitslag BV