Universiteitsraad 2015 - 2016

De Universiteitsraad bestaat uit 18 leden, van wie er negen afkomstig zijn uit de personeelsgeleding en negen uit de studentgeleding. In de raad zijn vier partijen vertegenwoordigd: Campus Coalitie, DAS, UReka en PvdUT. De UR is het centrale medezeggenschapsorgaan voor de UT en voert regelmatig overleg met het College van Bestuur.

Het LOVUM (Landelijk Overleg Voorzitters Universitaire Medezeggenschap) is een platform dat ten doel heeft om op landelijk niveau het functioneren van de medezeggenschap binnen universiteiten te versterken en waar nodig te verbeteren. Op 14 oktober 2016 is de eerstvolgende bijeenkomst van het LOVUM bij de Universiteit Twente in Enschede.  Verkiezingen

 

Algemeen

 

Vergaderstukken (intranet)

 

 

 

 

   Meldpunt OPUT - URAAD

 

Thema’s

 

Leden

 

 

 

 

 


 


 Partijen

 

Archief

 

Vergaderschema

 

 

 

 

 

  

 

LOVUM

 

Medezeggenschap