Zak/slaagrichtlijnen Bachelor TW

Zak/slaag richtlijn Bachelor examen

De student is geslaagd indien de volgende voorwaarden vervuld zijn:

·

het propedeutisch examen is behaald;

·

op de B2- en B3-cijferlijst mag geen cijfer lager dan een vijf voorkomen en ten hoogste één vijf;

·

het gemiddelde van alle toegekende cijfers is groter dan of gelijk aan 6;

·

het cijfer voor de Bacheloropdracht is een 6 of hoger.