De bacheloropdracht

De bacheloropdracht

De Bachelorstudie wordt afgesloten met de bacheloropdracht (10 EC). De bacheloropdracht kan worden gezien als een modelleeropdracht van een complex wiskundig probleem.

De opdracht wordt intern uitgevoerd in groepjes van ongeveer drie studenten en vindt plaats onder begeleiding van medewerkers van TW. De opdrachten worden aangeleverd door de vakgroepen of externe opdrachtgevers. De opdracht bestaat uit 3 onderdelen:

1.

Vakgroeppresentaties. In het tweede kwartiel wordt wekelijks een lunch georganiseerd waarbij een vakgroepvoorzitter vertelt over onderzoek en onderwijs in zijn vakgroep. Deze presentaties zijn verplicht en worden afgesloten met een paar bijzondere lunchpresentaties: werkervaring verteld door alumni en een presentatie over diverse regels en regelingen.

2.

Het literatuurgedeelte. Dit gedeelte wordt verzorgd door de informatiespecialist van EWI, die de studenten wegwijs maakt in het gebied van zoeken naar literatuur.

3.

De opdracht zelf. In het derde en vierde kwartiel vindt het onderzoek plaats in groepjes, onder begeleiding van een medewerker van TW. Aan het eind van de opdracht heeft ieder groepje een verslag gemaakt en wordt er een middag georganiseerd waarop alle groepjes hun werk presenteren

Diploma

Om in aanmerking te komen voor het bachelordiploma dient men zich aan te melden bij Bureau Onderwijszaken. Er zal worden bekeken of aan alle voorwaarden is voldaan. Eén keer per jaar vindt er een collectieve bachelor diploma-uitreiking plaats.