contact

Voor vragen over de onderwijszaken kun je contact opnemen met Bureau Onderwijszaken (BOZ)

Kamer
Zilverling P002
A102 - A116

Openingstijden
9.00 – 14.00

Telefoon
053 489 3794

Fax
053-489 4888

Email: boz@ewi.utwente.nl

Voor alle andere vragen kun je je wenden tot webredactie@ewi.nl