Organisatie

De examencommissie van de afdeling wiskunde bestaat uit stafleden en heeft een zelfstandige bevoegdheid over alles wat te maken heeft met de verschillende examens. De commissie stelt de regels op over examens, wel of niet slagen, met lof-regeling, etc. In deze commissie wordt vastgesteld welke studenten wanneer voor welk examen geslaagd zijn. Ook rendementscijfers en fraudegevallen komen ter sprake.

Voorzitter

 

prof. dr. A.A. Stoorvogel

 

 

 

Leden

 

dr. P.K. Mandal

dr.ir. W.R.W. Scheinhardt

 

 

 

Griffie / Contact

 

Mirande van der Kooij

 

 

 

Data examenvergaderingen:

De examenvergaderingen vinden in de regel plaats in de laatste week van de maand.

5 oktober 2015

29 oktober 2015

3 december 2015

28 januari 2016

25 februari 2016

24 maart 2016

28 april 2016

26 mei 2016

30 juni 2016

28 juli 2016

25 augustus 2016