Algemene informatie SLT

Locatie van de Studenten Laboratoria Twente

De practica voor de TNW Bachelor opleidingen en enkele TNW Master opleidingen worden gegeven op vloer 4 van Carré.

Indeling en inschrijving voor de practica

De meeste practica worden ingedeeld via inschrijving in het SLT-inschrijfsysteem. Hierbij wordt zoveel mogelijk keuze gelaten aan de studenten. Indien er groepen gevormd moeten worden, of als er een keuze voor experimenten gemaakt moet worden, dan loopt de inschrijving via het inschrijfsysteem. Let wel dat de practicum staf altijd wijzigingen kan doorvoeren!

Openingstijden (Let op, de practicumtijden zijn niet gelijk met de collegetijden)

De practicumtijden voor hele dagdelen zijn doorgaans:

·

Ochtend: 8:45-12:30u.

·

Middag: 13:15-17:00u.

Afwijkingen kunnen voorkomen, dus raadpleeg altijd de roosters.

SLT contactpersonen:

Biologische practica: A.G.M. van der Zwan; kamer C4007

Chemische practica: A.M. Montanaro-Christenhusz; kamer C4007

Fysische practica B1: P.J.H. Rupert ; kamer C4641

Fysische practica B2/B3: B.J.A.H. Oude Alink; kamer C4639

Optische practica: H. van Dijk; kamer C4639

Roosters practica: B.J.A.H. Oude Alink; kamer C4639

ICT-zaken: P.J.H. Rupert ; kamer C4641

LeerLingenLab: J.H.A. Kooiker; kamer C4641

(voor contactgegevens verwijzen we naar de geëigende kanalen om de kans op misbruik zo klein mogelijk te maken)

Absentie

Absentie zo spoedig mogelijk melden aan de practicumcontactpersonen.

Inhalen practicum:

Absentie van één of enkele dagen kan dikwijls nog binnen de betreffende roosterperiode worden ingehaald. De student moet in overleg met de practicumcontactpersoon en de begeleider nagaan in hoeverre dit mogelijk is.

Veiligheidsvoorschriften.

·

Het is verplicht de veiligheidsvoorschriften, gebruiksinstructies en de instructies van begeleiders en technische staf op te volgen.

·

Eten en drinken in de zalen is niet toegestaan;

Eventuele defecten dient men direct bij de begeleider te melden.

Voor de volgende zaken kun je via de mail contact opnemen met de SLT-groep:

·

Absentiemelding

·

Inschrijvingen

·

Andere Zaken