Onderdelen handelingsvaardigheden

·

Veiligheidscursus

·

Laboratorium ronde

o

Veilheids- en beschermingsmiddelen

o

Afvalstromen

o

Faciliteiten

·

Vaardigheden

o

Afwegen

o

Oplossen

o

Verdunnen

o

Pipetteren

o

Microscooptechnieken