Handlingsvaardighedenpracticum

Als aanvulling op het goede praktische onderwijs in de opleidingen van Technische Natuurwetenschappen beginnen we dit jaar ook met extra aandacht voor de vaardigheid van handelen op het Laboratorium. Hiervoor is een kort practicum ontwikkeld dat door alle TNW-studenten gevolgd moet worden voordat zij in de Laboratoria aan de slag kunnen. We beogen daarmee dat de studenten de practica beter en efficiënter kunnen uitvoeren.