Toegang tot Chemiekaarten.nl

De chemiekaarten zijn online te raadplegen. Hiervoor heb je een username en password nodig. Deze zijn te vinden op: http://www.ub.utwente.nl/cgi-bin/xlink?chemkaart

Met deze gegevens kun je inloggen op Chemiekaarten.nl.

Vervolgens klik je linksboven op chemiekaarten:

Een voorbeeld van de informatie: