SFI participates within NWO gravity program

SFI participates within NWO gravity program.

Within the granted “Netherlands center for multiscale catalytic energy conversion”, chemists, physicists, and engineers join forces to develop new and improve existing catalytic processes at all relevant lengthscales.

http://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2013/153-miljoen-voor-zes-nederlandse-onderzoeksteams.html

http://www.utwente.nl/nieuwsevents/2013/12/138001/miljoenen-voor-ut-onderzoek-radicale-verduurzaming-chemie

Chemici, natuurkundigen en ingenieurs bundelen hun krachten om processen om toekomstige brandstoffen en chemische bouwstenen te maken radicaal te veranderen. Het onderzoek richt zich op het ontwikkelen van nieuwe en perfectioneren van bestaande katalyseprocesssen, op alle relevante schaalniveaus: vanaf het atomaire niveau tot het niveau van de daadwerkelijke reactor waarin de katalyse plaatsvindt. Het ultieme doel van het Netherlands Center for Multiscale Catalytic Energy Conversion is om zeer efficiënte katalyseprocessen te ontwikkelen voor verschillende energie- en materiaalbronnen, zoals fossiele brandstoffen, biomassa en zonne-energie.

Macintosh HD:Users:roblammertink:Desktop:photo.JPG.jpeg