Surface Science

Vaknaam

Surface Science

Vakcode

193550010

Inhoud

Het college geeft inzicht in een aantal basis onderwerpen van de oppervlaktefysica. Dit zijn op het gebied van stabiliteit en interactie, fase overgangen, groei processen en manipulatie, oppervlakte magnetisme en beinvloedbare interactie tussen nanocolloidale deeltjes. Een actueel oppervlaktefysisch probleem wordt nader bestudeerd en het vak wordt afgerond met een voordracht hierover.

Doel

Not specified

Opleiding/fase

Applied Physics / M1

Nanotechnology / M1

Docenten

Dr. R. van Gastel

Dr. E.S. Kooij

Dr.ir. H. Wormeester

Prof.dr.ir. H.J.W. Zandvliet

Contactpersoon

Dr. H. Wormeester