Practicum Inleiding Instrumentatiecomputers

Vaknaam

Practicum Inleiding Instrumentatiecomputers

Vakcode

191407051

Inhoud

Het IIC practicum bestaat uit zelfstudie en laboratoriumwerk. Hierbij komen het programmeren in LabVIEW en het koppelen van instrumenten aan de computer aan de orde. De werkzaamheden bestaan uit een aantal basisopdrachten en een eindopdracht en worden bijgehouden in een journaal.

Doel

Not specified

Opleiding/fase

Technische Natuurkunde / B3

Docenten

Ir. P.P. Veugelers

Dr.ir. H. Wormeester

Contactpersoon

Ir. P.P. Veugelers