Fysische Signaalanalyse en -Bewerking

Vaknaam

Fysische Signaalanalyse en -Bewerking

Vakcode

191441182

Inhoud

Aan de orde komen het ontbinden van een signaal in orthogonale functies, frequentieanalyse, auto- en kruiskorrelatie,convolutie alsmede bemonstering (analoog-digitaalomzetting). Aandacht zal worden besteed aan verschillende soorten stochastische signalen en technieken om signalen uit ruis te filteren. Gebruik zal worden gemaakt van Fourierreeksen, Fouriertransformatie, Laplacetransformatie, z-transformatie en waarschijnlijkheidsrekening.

Doel

Het vak heeft tot doel inzicht te verschaffen in de analyse en bewerking van van fysische signalen. Deze signalen kunnen zowel deterministisch (periodiek en aperiodiek) als stochastisch van aard zijn.

Opleiding/fase

Technische Natuurkunde / B2

Docenten

Dr. J.W.J. Verschuur

Dr.ir. H. Wormeester

Contactpersoon

Dr. J.W.J. Verschuur