Inleiding Vastestoffysica

Vaknaam

Inleiding Vastestoffysica

Vakcode

191420022

Inhoud

Het vak heeft als doel inzicht te geven in structuur en elektronische eigenschappen van de vaste stof. Het college behandelt:
- structuur van kristallijne materialen, het reciproke rooster en roosterbepaling door middel van diffractie
- het vrije elektron en het elektron in een periodieke potentiaal. Transport van elektronen en materiaal eigenschappen bepaald door elektronen
- roostertrillingen, dispersierelatie en hun invloed op materiaal eigenschappen
- ongedoteerde en gedoteerde halfgeleiders, de p-n junctie en MOSFETs.

Naast hoorcolleges zijn er simulatieopdrachten, waarvan een deel moet worden ingeleverd. Belangrijkste doel van de simulaties is verduidelijken van de leerstof en hulp bij zelfstudie. Een practicum, bestaande uit vier experimentele opdrachten van elk 2 middagen, is een integraal onderdeel van het vak. Dit vormt deels een illustratie en leidt deels tot verdieping van de theorie behandeld tijdens het hoorcollege. Inschrijving voor het practicum verloopt via het inschrijfsysteem op de tnw-practica site. Op teletop staat meer informatie over de opzet van het vak.

Doel

·

Kennis nemen van basisonderwerpen uit de Vastestoffysica, zoals (reciproke) roosters en diffractie, roostertrillingen en thermische eigenschappen, vrije elektronen en bandenstruktuur, en halfgeleiders en devices.

·

Inzicht verkrijgen in verschillende theoretische onderwerpen en relatie met experimenteel vast te stellen eigenschappen.

·

Basale problemen uit de Vastestoffysica analyseren en oplossen.

·

(Een deel van) de leerstof toepassen op concrete experimentele problemen en de relatie aangeven met de theoretische achtergronden

Opleiding/fase

Technische Natuurkunde / B3

Docenten

Dr. R. van Gastel

Dr. E.S. Kooij

Contactpersoon

Dr. E.S. Kooij