Bachelor courses

359802-1 – Bridging module Solid State Physics

Inhoud


In dit college komen een aantal basisbegrippen uit de vastestoffysica aan bod. Er zal extra aandacht zijn voor een aantal onderwerpen uit de statistische fysica (Fermionen en Bosonen). De volgende onderwerpen zullen de revue passeren: kristal roosters, reciproke roosters en bindingen (covalent, ion, metaal and waterstof binding). Roostertrillingen (akoestische en optische takken), Debye model en warmte capaciteit. Vrije elektronen (1D, 2D en 3D, density of states in de k and E ruimte, Fermi Dirac verdeling, warmtecapaciteit van een vrij elektronengas). Bijna vrije elektronengas (ontstaan van een bandgap aan de randen van de Brillouin zones, Bloch toestanden).
Halfgeleiders (bandgap, bewegingsvergelijkingen, intrinsieke/extrinsieke ladingsdragersdichtheid, doping).

Doel


Dit vak is met name bedoeld voor studenten die geen (inleiding) vastestoffysica en statistische fysica hebben gevolgd, maar desondanks toch in willen stromen in de master applied physics (of nanotechnology).