Bachelor courses

142002 – Inleiding Vastestoffysica

Inhoud

Dit vak geeft een introductie in de beschrijving van de eigenschappen van kristalijne materialen. Door gebruik te maken van de periodiciteit van deze materialen op atomaire schaal is een beschrijving te geven van een aantal karakteristieke eigenschappen. Het college is opgedeeld in de volgende onderwerpen:

1.

structuur van kristallijne materialen, het reciproke rooster en roosterbepaling door middel van diffractie

2.

het vrije elektron en het elektron in een periodieke potentiaal. Transport van elektronen en materiaal eigenschappen bepaald door elektronen

3.

roostertrillingen, dispersierelatie en hun invloed op materiaal eigenschappen

4.

ongedoteerde en gedoteerde halfgeleiders, de p-n junctie en MOSFETs.

Deze onderwerpen worden elk in een blok van een aantal weken behandeld. Ieder blok bestaat uit een aantal hoorcolleges en een aantal simulatie opdrachten. Deze simulaties vormen een integraal onderdeel van de stof. Een deel van de simulatie opdrachten moet worden ingeleverd. De module wordt afgesloten door een toets over het behandelde onderwerp.

Parallel aan de theorie zijn er ook een viertal practicum opdrachten:

1.

Diffractie

2.

Scanning tunneling microscopie

3.

Haynes - Shockley experiment

4.

Halfgeleider structuren

Doel

Het doel van dit vak is inzicht te geven in structuur en elektronische eigenschappen van de vaste stof. Het college behandelt o.a.:

·

Het reele en het reciproke rooster, diffractie

·

De dispersierelatie voor een lineaire keten van atomen.

·

Thermische eigenschappen van kristalroosters.

·

Diverse modellen van elektronen in geleiders

·

Transport van elektronen onder invloed van een elektrisch veld.

·

Dotering van halfgeleider.

De pn junctie en de MOSFET