Bachelor courses

141001: Quantumverschijnselen

Inhoud
In dit college worden aan de hand van een aantal voorbeelden uit de moderne natuurkunde de grondbeginselen van de quantum mechanica geintroduceerd. Onderwerpen die aan bod komen zijn: het duale karakter van deeltjes, diffractie, foto-elektrische effect, onzekerheidsprincipe van Heisenberg, Schrodinger vergelijking, quantum mechanische deeltje in een doosje, atomen en moleculen, vrije electron model, banden theorie van vaste stoffen, halfgeleiders en supergeleiders.

Beschrijving van het materiaal
Physics for scientists and engineers (volume 2C, 5th edition or volume 3, 6th edition) Elementary Modern Physics by Paul A. Tipler and Gene Mosca ISBN: 0-7167-0906-6