Ruim 5 miljoen naar innovatief chemisch onderzoek in samenwerking met bedrijfsleven

Ruim vijf miljoen naar innovatief chemisch onderzoek in samenwerking met bedrijfsleven

31 maart 2015

Uit het Fonds Nieuwe Chemische Innovaties zijn vijf 'Technology Area' premies toegekend aan universitaire onderzoekers voor onderzoeksprojecten in samenwerking met het bedrijfsleven. NWO Chemische Wetenschappen draagt ruim 3,5 miljoen euro bij aan de verschillende projecten en het bedrijfsleven in totaal ruim 1,7 miljoen euro. In deze publiek-private samenwerkingsvorm werken per project minstens twee bedrijven en twee kennisinstellingen samen aan chemisch onderzoek

Eén van de toegekende projecten:  

Stroomlijnen van elektrochemie
Prof. dr. M.T.M. (Marc) Koper (UL), prof. dr. G. (Guido) Mul (UT), prof. dr. D. (Detlef) Lohse (UT) en Akzo Nobel Industrial Chemicals bv, Shell Global Solutions International B.V., MAGNETO special anodes B.V., Elson Technologies.
Elektrochemische processen krijgen hernieuwde aandacht vanuit de chemische industrie omdat de duurzame opwekking van elektriciteit toeneemt wat tot (periodieke) daling van de stroomprijs leidt. Opslag en gebruik van duurzaam opgewekte elektriciteit is niet alleen essentieel voor de balans in het elektriciteitsnetwerk, maar biedt ook nieuwe kansen voor economisch rendabele elektrochemische processen. Het consortium gaat de efficiëntie, selectiviteit en duurzaamheid van elektrochemische processen verbeteren, met focus op reacties waarbij gassen zoals waterstof, zuurstof en chloor worden gevormd.

http://www.utwente.nl/en/newsevents/!/2015/4/239425/subsidy-for-research-consortium-for-improvement-of-electrochemical-processes

Over TA

TA is één van de publiek-private samenwerkingsvormen die gefinancierd wordt uit het Fonds Nieuwe Chemische Innovaties (Fonds NCI) vanuit NWO Chemische Wetenschappen (CW). Een TA is bedoeld voor publiek-private samenwerking tussen minstens twee bedrijven en minstens twee kennisinstellingen. De gezamenlijke vraag vanuit verschillende bedrijven wordt door verschillende onderzoeksorganisaties onderzocht. TA's worden voor 1/3 gefinancierd door het bedrijfsleven en voor 2/3 door NWO. De minimum projectgrootte bedraagt € 750.000 (dus € 250.000 gezamenlijke bedrijfsbijdrage plus € 500.000 NWO-bijdrage). Onderwerpen over de volle breedte van de chemie komen voor financiering in aanmerking.