KIEM-premie voor foto-katalytische coatings

KIEM-premie voor foto-katalytische coatings

23 juli 2015

Guido Mul (UT) heeft recentelijk een KIEM-subsidie toegekend gekregen vanuit het NWO Fonds Nieuwe Chemische Innovaties. Mul voor onderzoek aan foto-katalytische coatings die kunnen bijdragen aan het oplossen van het ‘sick building syndrome’.

Prof. dr. Guido Mul (UT) met Gerben Gerrits (Exterior Coatings)

Voorkomen van het ‘Sick Building Syndrome’ is licht werk
In dit project wordt onderzocht of door het gebruik van foto-katalytische coatings op plafondplaten een significante reductie van schadelijke koolwaterstoffen in de leefomgeving van gebouwen kan worden bewerkstelligd. De coating zal bestaan uit TiO2 gebaseerde nano-laagjes, die gewenste oxidatiereacties tot stand brengen tijdens activering met licht. Met name het effect van de structuur en samenstelling van de plafondplaat op de activiteit van de nano-laagjes zal worden bestudeerd.

http://www.nwo.nl/binaries/articleImage/content/gallery/nwo/cw/kiem-beeld.jpg