De ziekte van Parkinson, alpha-synculeine en groene thee

INTRODUCTIE

De ziekte van Parkinson is na de ziekte van Alzheimer de meest voorkomende neurodegeneratieve ziekte in Nederland. Parkinson wordt pathalogisch gekenmerkt door ‘Lewy bodies’, dit zijn eiwit ophopingen in het cytoplasma. De eiwit ophopingen worden voornamelijk gevonden in dopaminerge neuronen in de substantia nigra. Het hoofdbestanddeel van ‘Lewy bodies’ is het eiwit α-synucleine (140 aminozuren). α-Synucleine vormt in-vitro fibrillen die ook gevonden worden in de Lewy bodies. In voorgaand onderzoek is gevonden dat α-synucleine in-vitro ook grote aggregaten vormt die bestaan uit fibrillen.

OMSCHRIJVING VAN DE OPDRACHT

Gedurende je opdracht zul je gaan kijken naar de invloed van stoffen die de aggregatie van α-synucleine remmen of zelfs terugdraaien. In de literatuur zijn een aantal stoffen bekend de aggregatie van α-synucleine beïnvloeden, voorbeelden hiervan zijn bestanddelen uit groene thee, kurkuma en Rifampicin (antibioticum). Als blijkt dat bovenstaande stoffen inderdaad de aggregatie van α-synucleine remt of zelfs terugdraait kan er ook nog gekeken worden naar de invloed van de gevormde afbraak producten in cellen (toxiciteitstudies).

Te gebruiken technieken:

-

Productie (bacteriele expressie) en opzuivering (ion-uitwisselings chromotografie) van α-synucleine

-

Cel kweek

-

Fluorescentie spectroscopie / microplaat lezer

-

Fluorescentie / fase contract microscopie

MEER INFORMATIE

Voor meer informatie, neem contact op met

Dirk Roelof Dekker

Phone: 053-4893163

Email: d.r.dekker@tnw.utwente.nl