Europa, Rijk, Provincie investeren in hooggevoelige analyseapparatuur in de gezondheidszorg

Radboud Universiteit Nijmegen, UMC St. Radboud, Universiteit Twente en drie samenwerkende bedrijven ontvangen € 4.752.891 Europese- , € 2.000.000 financieringsondersteuning van het Rijk en € 1.500.000 van de provincie Gelderland.

Radboud Universiteit, het UMC St. Radboud en Universiteit Twente ontwikkelen in een samenwerkingsverband met drie andere bedrijven hoogwaardige meetapparatuur voor onder andere een diagnostische test voor prostaatkanker onder de naam Ultrasense NMR. Hiervoor kan zij een Europese subsidie van € 4.752.891 tegemoet zien, op basis van het stimuleringsprogramma ‘GO Gebundelde innovatiekracht', aangevuld met respectievelijk € 2 miljoen van het Rijk en € 1,5 miljoen van de provincie Gelderland. Een bedrag van ongeveer 5,5 miljoen komt van de projectpartners zelf. Het doel van deze investering is om tot de productie te komen van hooggevoelige analyse apparatuur, diagnostische services en nieuwe moleculair diagnostische tests in Oost-Nederland.

De technologie op een groot aantal gebieden worden ingezet. Bijvoorbeeld in de farmaceutische industrie bij de ontwikkeling van nieuwe potentiële medicijnen, het analyseren van voedselopname en spijsvertering of afwijkingen hierin (obesitas), of voor de analyse van chemische processen of bijvoorbeeld waterkwaliteitsanalyse. De Ultra Sense NMR combineert de specificiteit om biomoleculen te kunnen onderscheiden èn een ultrahoge gevoeligheid, die NMR normaal niet heeft. Door de nieuwe technologie kan de gevoeligheid honderd keer vergroot worden en dat biedt veel toepassingsmogelijkheden tegen relatief lage kosten.
De verwachting is, dat binnen de periode van vijf jaar, zowel de hooggevoelige analyse kan worden uitontwikkeld, als ook een prototype voor een nieuwe diagnostische test voor prostaatkanker kan gaan ontstaan.


Opsporing prostaatkanker
Eén van de veelbelovende toepassingen van UltraSense NMR is een diagnostische test voor vroegtijdige opsporing van prostaatkanker. Prostaatkanker is een van de meest voorkomende ouderdomsziekten met het hoogste sterftecijfer bij mannen. Met de nieuwe diagnostische test kan prostaatkanker vroegtijdig worden gesignaleerd en behandeld, voordat de ziekte agressief wordt.


Samenwerkingsverband
Het project leidt tot een onderscheidende marktpositie in de regio, door de samenwerking tussen de partijen met unieke expertise en vooral veel ondernemingszin. Het samenwerkingsverband wordt getrokken door Thea van Kemenade, business developer van de Radboud Universiteit en een vijftal ondernemende hoogleraren vanuit de Radboud Universiteit en het UMC St. Radboud: Rutjes, Kentgens, Wijmenga, Heerschap en Schalken. In het project wordt tevens samengewerkt met hoogleraar Han Gardeniers (Universiteit Twente en nanotechnologie-onderzoeksinstituut MESA+). Deze hoogleraren zijn, behalve vooraanstaande wetenschappers en innovators, veelal zelf initiatiefnemer geweest bij de oprichting van diverse nieuwe bedrijven.

Met de Nijmeegse bedrijfspartners de Leeuw (CEO NovioGendix), Koch/Nieuwland (CEO, CTO FutureChemistry) en Girard (CEO Spinnovation) wordt de industriële productontwikkeling, de prototyping en de marktimplementatie gewaarborgd.

Uit de technologieontwikkeling gaat tevens een nieuw bedrijf ontstaan, voor de productie en vermarkting van de hooggevoelige analyseapparatuur.

Hiernaast heeft het net opgerichte netwerk ‘COAST' voor de Analytiek in Nederland ook interesse in het parallel ontwikkelen van additionele toepassingen.


‘GO, gebundelde innovatiekracht'
.

Het Operationeel Programma Oost-Nederland EFRO 2007-2013 (GO Gebundelde Innovatiekracht) is een gezamenlijk Europees stimuleringsprogramma van de provincies Gelderland en Overijssel samen met de stedelijke netwerken Zwolle Kampen Netwerkstad, Stedendriehoek, Netwerkstad Twente, Regio De Vallei en Stadsregio Arnhem Nijmegen om de positie van nationale innovatieve regio verder te versterken. Kijk voor meer informatie over het stimuleringsprogramma ‘GO Gebundelde Innovatiekracht' op www.go-oostnederland.eu

GO EU