Contact Informatie

Als je vragen of opmerkingen hebt over de FR-TNW of wanneer je een onderwerp wilt aandragen, dat volgens jou moet worden aangekaart in een vergadering, is het mogelijk contact op te nemen met de FR-TNW via de Secretaris.

Postal Address:

Secretaris:

fr-tnw@utwente.nl

tav Faculteitsraad TNW

(email heeft voorkeur)