Sanne Bentum, B-GzW

Afgelopen jaar heb ik mij als student actief ingezet in de faculteitsraad van TNW. Ik, Sanne Bentum (student GZW), heb het als zeer interessant en leerzaam ervaren om het management van de faculteit te adviseren en controleren. Het is mij opgevallen dat het perspectief van een student in veel beleidsstukken ontzettend bruikbaar kan zijn. Daarnaast heb ik altijd al interesse gehad in zaken die spelen op facultair- en universiteitsniveau. Daarom wil ik mij ook aankomend collegejaar weer verkiesbaar stellen voor de faculteitsraad. Ten eerste om de opgedane ervaring van afgelopen jaar (en daarvoor in de OLC van mijn eigen studie) in te zetten, maar daarnaast wil ik mij verder ontwikkelen en de studenten van mijn opleiding zo goed mogelijk blijven vertegenwoordigen in de raad!