Rianne Bulthuis B-BMT

Mijn naam is Rianne Bulthuis, student Biomedische Technologie en op dit moment ben ik bezig met het afronden van mijn Bachelor. Naast dat ik afgelopen jaar zitting heb gehad in de Faculteitsraad van TNW ben ik op verschillende niveaus actief geweest binnen het onderwijs. Ik heb bij S.V. Paradoks in het studiejaar 2014-2015 de functie Onderwijscommissaris Biomedische Technologie vervuld en op dit moment zit ik in de opleidingscommissie van BMT waar ik de rol als voorzitter vervul.

Het leuke aan de faculteitsraad vind ik dat je op een bredere schaal kijkt naar de structuren binnen de universiteit. Ook de beleidsmatige onderwerpen die ter sprake kwamen tijdens vergaderingen of het meedenken met het managementteam van TNW vond ik erg leerzaam en interessant. Aankomend jaar zou ik mij daarom ook graag weer in willen zetten in de faculteitsraad en zou ik graag studenten willen blijven vertegenwoordigen!