Renée Geraats, B-TG

Mijn naam is Renée Geraats en ik ben aankomend collegejaar eerstejaars masterstudent Technical Medicine. Afgelopen collegejaar heb ik al in de faculteitsraad van TNW gezeten waardoor ik bekend ben met de onderwerpen en procedures binnen de raad. Dit jaar wil ik me graag inzetten om de kwaliteit van het onderwijs te behouden en te verbeteren. Ik denk dat er veel te halen valt uit het verbeteren van de communicatie en coördinatie tussen de verschillende opleidingscommissies, de faculteits- en de universiteitsraad. In collegejaar '14-'15 heb ik bestuur gedaan bij S.V. Paradoks en ik verwacht de ervaringen die ik in dat jaar heb opgedaan goed in te kunnen zetten voor de faculteitsraad.