Koen van der Sluijs, B-TG

Mijn motivatie om in te FR te komen is vooral dat ik dan eens de serieuzere kant van de UT en het onderwijs te zien krijg. Het lijkt mij erg interessant om inzicht te krijgen in wat er allemaal speelt op beleidsniveau en de beslissingen die gemaakt worden. Daarnaast vind ik het mooi dat ik hiermee iets voor de UT en de studenten kan betekenen.