Raimond Frentrop

Mijn naam is Raimond Frentrop, ik ben 21 jaar en student TN. Ik heb me verkiesbaar gesteld voor de Faculteitsraad TNW, omdat ik het belangrijk vind dat studenten actief meedenken over het onderwijs en de faculteit. Studenten zijn een belangrijke partij binnen de faculteit en moeten dus de mogelijkheid hebben hun mening te geven over de huidige gang van zaken en over toekomstplannen, maar moeten zelf ook met ideëen kunnen komen. Daarbij gaat het niet alleen om het deel van de studenten dat uit zichzelf al actief betrokken is bij het onderwijs en de faculteit. Naar mijn mening is een studentlid van de faculteitsraad er om de mening van alle studenten te vertegenwoordigen, en dat is dan ook mijn doel.

Het komende jaar zullen veel zaken gaan veranderen binnen de faculteit, zowel op het gebied van onderwijs en onderzoek. Aan de studentleden van de FR 2011-2012 om te zorgen dat deze veranderingen niet ten koste gaan van de kwaliteit van het onderwijs. Een jaar bestuurservaring en twee jaar faculteitsraadervaring geven mij de kennis en ervaring om kwaliteitsverlies binnen de faculteit te voorkomen!