Mirjam Visscher

Ik ben Mirjam Visscher, 20 jaar en 3e jaars student Biomedische Technologie. Ik ben nu bezig met de laatste maanden van mijn bestuursjaar bij S.V. Paradoks en ben op zoek naar een nieuwe uitdaging voor volgend jaar. Daarom heb ik me kandidaat gesteld voor de faculteitsraad van TNW. In mijn bestuursjaar heb ik ervaren hoe de universiteit en de opleidingen werken. Met die kennis denk ik een waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan de faculteitsraad. Zeker nu met de aankomende verandering op de universiteit is het belangrijk dat we als studenten zorgen dat we onze stem behouden. Als student in de faculteitsraad kunnen we invloed blijven uitoefenen op het beleid van de universiteit. En dat is belangrijk.