Miranda Schraa

Beste studenten,

Ik ben Miranda Schraa, 22 jaar en 4e jaars student Technische Geneeskunde.
Voor het jaar 2011-2012 heb ik mij verkiesbaar gesteld voor de faculteitsraad van TNW omdat ik graag betrokken ben en blijf bij het onderwijs op de universiteit, maar ook bij alle faciliteiten en mogelijkheden naast het onderwijs.
De afgelopen twee jaar ben ik zeer actief geweest, eerst ben ik een jaar voorzitter geweest van studievereniging Paradoks en het afgelopen jaar heb ik in de Universiteitsraad plaats genomen. Beide taken vond ik zeer interessant en hebben mij een goede kijk gegeven op de universiteit.
Ik denk dan ook dat door mijn brede interesse en mijn eerdere opgedane ervaring, ik een goede aanvulling ben voor de faculteitsraad. Met de aankomende, grootse, onderwijsveranderingen is het zaak dat er goede beslissingen worden genomen en dat de medezeggenschapsraden samenwerken tot een goed besluit.

Studeren is méér dan alleen een curriculum volgen, nevenactiviteiten zoals sporten, activisme en sociale contacten zijn minstens net zo belangrijk en hiervoor zal voldoende ruimte over moeten blijven.

Groeten,

Miranda Schraa