Joris Betjes

Ook komend jaar verdient Scheikundige Technologie weer in een stem in de faculteitsraad TNW. Met de komende veranderingen in het onderwijs, organisatie en onderzoek kan een kleine opleiding als ST snel ondergesneeuwd raken binnen de faculteit. Dit wil ik voorkomen door duidelijk de stem van ST kenbaar maken binnen de FR. Als bestuurslid van Alembic heb ik afgelopen jaar een kritische houding ontwikkeld en heb ik een goed beeld gekregen van de organisatie en structuur op de UT. Verder voel ik mij betrokken bij het onderwijs, heb ik een pro-actieve houding en ben ik niet bang om de discussie aan te gaan. Spreekt dit je aan? Stem dan op mij!