Robert Landheer

Ik ben Robert Landheer, 22 jaar oud en 4e jaars TN-student. Tijdens mijn studie ben ik tot nu toe erg actief geweest in allerlei commissies en besturen. Een jaar in de Universiteitsraad voor UReka was hiervan het hoogtepunt: daar leer je echt goed belangen afwegen en argumenteren. Deze kennis wil ik nu in de FR gaan gebruiken.

De UT bestaat voor het overgrote deel uit studenten, ik vind daarom dat een FR zich ook nadrukkelijk met studentenbelangen zou moeten bezighouden. Zonder studenten geen Universiteit Twente!

Ook sta ik voor een pro-actieve houding i.p.v. een afwachtende. Langsgaan bij een beleidsmedewerker werkt vaak beter dan wachten tot hij/zij een dik stuk heeft geschreven en hier achteraf commentaar op hebben. Dit komt terug bij het komend jaar vaststellen van een centraal Onderwijs en Examenreglement (OER, trefwoorden: herkansingsregeling, verplichte studieplanning, activisme-ondersteuning). Hierbij moeten studenten duidelijk worden gehoord.

Foto van Robert Landheer

Robert Landheer